Arne Sommer - CV  Curriculum Vitae 

A full cv in english is available online, by request.
Fullstendig cv er tilgjengelig online, på forespørsel.

Utdannelse

Jeg er Cand.Scient. i Informatikk (studieretning Systemarbeid), fra Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Kursportefølje | Hovedoppgaven

IT-relevant arbeide

Jeg jobber i TietoEnator Telecom og Media, og er for tiden utleid til Telenor.

Jeg har vært gruppelærer ved Universitetet i Oslo i følgende kurs:

Annet arbeide

Jeg har finansiert studiene ved å jobbe som helgedagsbetjening i det som nå heter Oslo Sporvognsdrift AS, men har trappet ned etterpå.

Tillitsverv

Jeg er kasserer i Helgedagsbetjeningens Forening, avd. 732 av Fagforbundet, og er redaktør for medlemsbladet HBF Nytt. Jeg utvikler og drifter foreningens webløsning, regnskapet føres i et egenutviklet regnskapsprogram.

index.mhtml © Arne Sommer 17. Jan 2017 00:13:36