Arne Sommer - Kursportefølje   

  Cand. Mag.

KodeVekttallTittel Egen side
IN 102 2 Programmeringslaboratorium
IN 105 5 Grunnkurs i programmering
IN 110 5 Algoritmer og datastrukturer
IN 112 5 Datamodellering og databaser
IN 140 3 Maskinspråk
IN 142 2 Operativsystemer
IN 160 5 Databehandling og samfunn
IN 174 3 Datamaskinarkitektur
IN 211 3 Programmeringsspråk
IN 218 3 Store programsystemer
IN 260 5 Systembeskrivelse og språk
IN 270 4 Datakommunikasjon
EXPHIL 5 Examen Philosopicum.
MA 100 5 desc.
ST 001 5 desc.
JURRI 5 Forvaltningsrett for ikke-jurister
PSYKRI 5 Organisasjonspsykologi: Samarbeide og ledelse Egen side

  Cand.Scient.

KodeVekttallTittel Egen side
IN-IFHS 0 Obligatorisk introduksjonskurs for hovedfagsstudenter
IN-INT 2 Internettseminaret Egen side
IN-DIW 3 Utvikling av Interaktive Webapplikasjoner Egen side
IN-IS 3 Informasjonsinfrastruktur Egen side
IN 331 3 Produkt og prosessforbedring i systemutvikling

  Etterutdannelse

KodeStudiepoengTittel Egen side
INF 3100 10 Databasesystemer

Linker

Akademika.

index.mhtml © Arne Sommer 17. Jan 2017 00:14:29