Forord


Denne rapporten er skrevet som en oppgave i kurset ``Innføring i Internett''(ININT) ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Den er ment som bakgunnsmateriale for to timers undervisning om temaet ``Sikkerhet på Internett'' og tiltenkt våre medstudenter og forelesere.

Takk til våre forelesere Gisle Hannemyr og Kristin Braa som har veiledet oss.

Vi som har skrevet dette er:
Minna Kaisa Juonolainen er finsk og er hovedfagsstudent i kommunikasjonssystemer. Hun har bakgrunn fra Vihti's Hand and Art-industrial school, og jobber i Intervett ved siden av studiene.

Silje Grid Stakston tar studieretning systemarbeid, er nestleder i Jentegruppa Verdande, og jobber deltid i Mogul Media. Dessuten er hun aktiv i Whitbread-seilaset med sin egen farkost: Silje Line.

Cathrine Dannevig Riise tar systemarbeids-hovedfag innen språk-syntese. Hun jobber som termvakt ved siden av studiene, sitter i styret i Jentegruppa og driver med seiling, dykking og fjellklatring.

Tora Kristine Vedø sitter i Fui, og er også med i styret for jentegruppa. Hun skriver hovedfagsoppgave, studieretning systemarbeid innen Java. Ellers er hun sterkt tiltrukket av gratis god mat og drikke.

Arne Olav Sommer er hovedfagsstudent i systemarbeid er gruppelærer og kjører trikk på si. Han er opptatt av kollektive løsninger, store organisasjoner og personlig frihet. Fritiden bruker han på å skrive, lese, programmere og fotografere.

Peder Morten Sødem er gruppelærer, aerobic-instruktør og basketballtrener ved siden av studiene. Dessuten deltar han i familiens bedrift. Han tar hovedfag i systemarbeid. Fritid har han neppe..

Hans Christian Vollan tar hovedfag i kommunikasjonssystemer og er en utpreget speider. Han spiller badminton i OSI. Dessuten tar han seg tid til festlige reiser midt i semesteret :)

Blindern, 3 November 97


Arne Olav Sommer Minna Kaisa Juonolainen Silje Grid Stakston
Peder Morten Sødem Cathrine Dannevig Riise Tora Kristine Vedø
  Hans Christian Vollan  Oppdatert av Inintsec.