Innledning


I slutten av 60-årene begynte dannelsen av det som nå kalles Internett, ved at de første 4 nodene til ARPA-nettet ble etablert. Utviklingen ble støttet av Forsvarsdepartementet i USA, og motivasjonen var å lenke sammen forskningslaboratorier slik at forskere kunne utveksle ideer og prøveresultater.

Internettet er og har vært et nett i stadig endring og utvikling. Kravene endrer seg i takt med nye anvendelsområder. Nå har handelsstanden oppdaget potensialet i et nytt elektronisk marked. Hvis nettet skal kunne brukes til overføringer av kapital settes det imidlertid høye krav til sikkerhet. Slik støtte ligger det lite av i nettet i dag.


Oppdatert av Inintsec.