KPO 2002 - Vognhaller   

  Alnabru (Buss)

xxxx.

Avløsningssteder: Alnabru/Fjellhus (63 og 69), Akebakken (56), Bjerke (50 og 53), Grorud T (60, 66, 67 og 69), Kjelsås (51), Kværner (62, 63 og 64) og Sinsen (52 og 55).

  Avløs (Sporvogn)

Avløs vognhall utvides og settes opp med 20 SL95, mens verkstedsvirksomheten reduseres til ettersyn. Et passende antall M25 beholdes i beredskap, delvis på Avløs og delvis i haller på begge sider av hovedsporet ved Durud.

Avløsningssteder: Lysaker (3, 14 og 20) og Avløs (10, 14).

  Bispegården (Sporvogn)

Bispegården vognhall blir ny hovedbase for anslagsvis 100 nye vogner. Nytt hovedverksted med hjuldrebenk inngår. Bispegården er base for veteranvogner.

Avløsningssteder: Bispegården (4, 6, 7 og 12), St. Halvards plass (11 og 22), Helsfyr (5, 20 og 21) og Vippetangen (9).

  Etterstad (baneavdelingen)

Etterstad overtar baneavdelingsfunksjonene på Holtet (som nedlegges) i tillegg til dagens ansvar for metronettet. Anlegget har sporforbindelse både med sporvognsnettet og metronettet.

  Grefsen (Sporvogn)

Grefsen vognhall beholdes uendret, og settes opp med alle 40 S79, samt 12 SL95.

Avløsningssteder: Grefsen (15, 23 og 24), Sinsenkrysset (3) og Homannsbyen (13).

  Holtet (Sporvogn)

Holtet er nedlagt. Vognhallsfunksjonen er erstattet av Bispegården, og baneavdelingen er flyttet til Etterstad.

  Klemetsrud (Buss)

xxxx.

Avløsningssteder: Hauketo (76, 78 og 79), Klemetsrud (72 og 74), Kolbotn (71, 73 og 77) og Ulvøybroen (75).

  Majorstuen (Metro/Sporvogn)

Områdekart
Holmenkollbanens anlegg er nedlagt, men det er etablert et metromuseum med sportilknytning (som base for veterankjøring). Vognhall 5 er base for kjøring med veterantrikk.

  Ryen (Metro)

Ryen er eneste base og verksted for metromateriellet. Det etableres sporforbindelse mellom Vårveien og t-banens anlegg, samt noe kontaktledningsnett inne på området, slik at Ryen verksted kan ta seg av større karosseriarbeider og lakkeringer.

Et fremtidig behov for utvidelse av vognhallen løses ved å legge E6 i kulvert, og bygge hall oppå.

Avløsningssteder: Tøyen (M1, M2, M3, M4, M5, M6 og M7).

  Skøyen (Buss)

xxxx.

Avløsningssteder: Røa (41 og 42), Skøyen (45) og Vækerø (43).

index.mhtml © Arne Sommer 17. Jan 2017 00:08:41