Rullende Fortau T-bane

Mitt private forslag til ruteopplegg for t-banen m/fullring og Tøyensving (Ensjø - Carl Berners plass).

Sporveiens egne visjoner for t-banen er heller visjonsløse, så her er et forslag som går til den andre ytterligheten. Opplegget er trolig urealistisk ambisiøst, men det er mulig å velge deler av det.

Forslaget tar ikke stilling til evt. forlengelser (Tryvann, Rykkinn, Lørenskog), men de kan innpasses uten annen konsevens enn økt vognbehov.

1. Forutsetninger

2. Linjenett

1 Frognerseteren - Majorstuen(kun frem til 19)
1xHolmenkollen - Majorstuen(kun dagtid; 07-19)
1kFrognerseteren - Helsfyr(kun etter 19)
2 Østerås - Stortinget - Ellingsrudåsen
3 Storo - Stortinget - Mortensrud(kun dagtid; 07-19)
4 Kolsås - Stortinget - Bergkrystallen
5 Storo - Stortinget - Vestli
6 Storo - Carl Berners plass - Ellingsrudåsen(kun dagtid; 07-19)
7 Sognsvann - Stortinget - Vestli
8 Storo - Carl Berners plass - Mortensrud

3. Regulerings- og omløpstider

Reguleringstider      Turnustid Tog# Toglengde/type Med MY
1  Frognerseteren: 13 min 1:20    4  2 T2000    2 T2000
1  Majorstuen:   8 min
1x Holmenkollen:  12 min 1:00    3  2 T2000/T-vest 2 T2000/MY
1x Majorstuen:   8 min
2  Østerås:    12 min 1:50    11  6 MX      6 MX
2  Ellingsrudåsen: 13 min
3  Mortensrud:   12 min 2:30    18  3 T-øst    4 MY
3>6 Storo:      1 min
6  Ellingsrudåsen: 11 min 
6>3 Storo:      1 min
4  Kolsås:     11 min 2:00    12  3 T-vest    4 MY
4  Bergkrystallen: 7 min
5  Vestli:     10 min 2:40    19  6 MX      6 MX
5>8 Storo:      1 min
8  Mortensrud:   14 min
8>5 Storo:      1 min
7  Sognsvann:    8 min 1:50    11  4 T-øst    4 MY
7  Vestli:     12 min

2 av togene i linje 1x settes opp med T2000, det siste med T-vest/MY.

Kolonnen "Med MY" er ved totalutskifting av T-vognene, se punkt 5.

4. Vognbehov

Vognbehov T-vest: 38 (av 49, reserve 11 vogner); linje 1x og 4
Vognbehov T-øst: 98 (av 146, reserve 48 vogner); linje 3 og 7
Vognbehov T2000: 12 (av 12, reserve 0 vogner); linje 1 og 1x
Vognbehov MX:  180 (av 189, reserve 9 vogner); linje 2 og 5/8

Kun beskjeden utrangering av T-vogner er mulig, f.eks. 30 T-øst.

Mulige sparetiltak:

5. Totalutskifting av T-vognene

Bruk av opsjonen på ytterligere 60 MX-vogner er absolutt nødvendig, og da kan totalt 90 T-vogner utrangeres (hele T1-serien). Da kan også linje 3/6 kjøres med MX, slik at kun linje 4 og 7 gjenstår med T-materiell.

Denne serien bør utvides vesentlig, slik at samtlige T-vogner kan utrangeres, og man bør samtidig vurdere alternativer til 3-vognsmoduler. Trafikkvekst på linje 4 vil nok kreve minimum 4-tognstog (primært i øst), mens 6-vognstog er overkill (i vest).

Dette kan løses ved at opsjonen på 60 vogner utvides til en siste leveranse på 189 nye vogner (som representerer en fordobling av antallet). 9 av disse bør være av MX-typen, slik at vognreserven blir tilfredsstillende. De siste 180 (f.eks. kalt MY) består av 2- og 4-vognstog (30 av hver). Disse kan da brukes som 45 4-vognstog (men ellers være med på muligheter for 2, 3, 4, 5 og 6-vognstog).

Kolsåsbanen forutsettes ombygget til strømskinendrift innen denne siste serien tas i bruk, da 4-vognstog og pantografdrift er uheldig. Enkelte MX-vogner (både 2- og 3-vognstog) bør uansett utstyres med pantograf for bruk under utfartstrafikk på Holmenkollbanen.

Dette gir følgende vogndisponering:

 Vognbehov T2000: 12 (av 12, reserve 0 vogner); linje 1 og 1x     (2-vognstog)
 Vognbehov MX:  180 (av 198, reserve 18 vogner); linje 2 og 5/8    (6-vognstog)
 Vognbehov MY:  166 (av 180, reserve 14 vogner); linje 1x, 3/6, 4 og 7 (4-vognstog *)

*=Ett tovogns MY-tog på linje 1x.

6. Vedlegg

Ruteopplegget er laget med programmet network, mens linjenettsdiagrammet i punkt 2 er laget med trackplanner. Begge programmene er egenutviklet.

Stoppestedene er gitt unike identifikatorer for hver retning, og disse brukes i de følgende vedleggene. Identifikatorene er en kortform av navnet, med en etterfølgende bokstav for å angi retning (nord, syd, øst eller vest).

Grafisk fremstilling av ruteopplegget (pdf). Det er kun stoppesteder med fete sirkler som vises i disse oversiktene:

Systemet tilbyr også oversikt over samtlige avganger (inkl. farvekodede fellestabeller) for samtlige stoppesteder i pdf-figuren.

Arne Sommer 17. februar 2006